• 1

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego swoją działalność zainaugurował 9 maja 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zespół naukowo-badawczy Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego (w organizacji) tworzą:

1. Dr hab. Włodzimierz Osadczy, Prof. KUL  - Prezes Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
2. Dr hab. Mieczysław Ryba, Prof. KUL  - Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego.
3. Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł – UMCS
4. Dr hab. Jan Kłos, Prof. KUL – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
5. Prof. dr hab. Jan Hudzik – UMCS
6. Ks. Prof. dr hab. Roman Dzwonkowski, SAC
7. Dr Tomasz Zygmunt –
8. Dr Adam Kulczycki – UR – Wiceprezes Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
9. Dr Ryszard Gajewski – „Wspólnota Polska” –  Wiceprezes Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
10. Dr Renata Pomarańska –członek zarządu Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
11. Dr Jan Sęk – Fundacja „Willa Polonia” 
12. Dr Jura Hajduk – PWSZ w Chełmie
13. Dr Beata Piskorska – KUL
14. Mgr Zbigniew Wojciechowski – Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie” – Członek Zarządu Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
15. Mgr Jerzy Rosiak – Prezes Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Działań Społecznych „U źródła”
16. Prof. dr hab. Iryna Biskub – Uniwersytet Łesi Ukrainki – Ukraina
17. Prof. dr Gedeon Bitner – Uniwersytet Jerozolimski – Izrael
18. Prof. dr Dzintra Ilisko – Uniwersytet Dyneburski – Łotwa
19. Prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC - Lublin
20. Kenshi Fukumoto - Kwansei Gakuin University – Japonia
21. Prof. dr Andrej Melkov – Moskwa – Rosja
22. Maciej Bohosiewicz – Fundacja Ormiańska w Warszawie
23. Marek Koryciński – Przewodniczący Oddziału Lubelskiego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"
24. Gaunard Andersen Narie – Francja
25. Ewa Gułkowska – Prezes Zarządu Wschodnioeuropejskiego Instytutu Nowoczesnej Edukacji
26. Ks. Prof. dr hab. Józef Marecki – Członek Kolegium IPN, UPJPII w Krakowie
27. Marta Axentowicz-Bohosiewicz – Prezes Fundacji Ormiańskiej w Warszawie
28. Dr hab. Lucyna Rotter – UPJPII w Krakowie
29. Prof. dr hab. Marian Malikowski - socjolog
30. Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg - Uniwersytet Rzeszowski

31.Mgr Piotr Panasiuk - prezes Fundacji Chrześcijańskie Odrodzenie Europy -Skarbnik Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego

32. Mgr Maria Biletska - sekretarz Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego

 

W przeciągu dosyć krótkiego czasu swego istnienia Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego zorganizował i współorganizował kilka Międzynarodowych Konferencji i Sympozjów. Poniżej lista wydarzeń:

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Tradycja kultu opieki Matki Bożej nad narodem w kontekście jubileuszu 360 rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza», która w dniach 7–8 kwietnia 2016 roku odbyła się w Lublinie i we Lwowie. Patronat nad konferencją, która obradowała w Lublinie i we Lwowie – na KUL-u, w Lwowskiej Kurii Metropolitalnej oraz w pobliskiej kaplicy seminaryjnej – objął metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki.
Więcej na: http://www.gazetaparlamentarna.pl/index.php/15-super-news/490-o%C5%9Brodek-bada%C5%84-nad-histori%C4%85-i-tradycj%C4%85-metropolii-lwowskiej-obrz%C4%85dku-%C5%82aci%C5%84skiego,-prof-w%C5%82odzimierz-osadczy-z-kul.html

2. Sympozjum poświęcone 25. rocznicy reaktywowania struktur archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Odbyło się ono 9 maja 2016 roku pod patronatem honorowym wojewody lubelskiego prof. Przemysława Czarnka i metropolity lwowskiego ks. arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Było ono połączone z inauguracją działalności Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego.
Więcej na: http://lublin.tvp.pl/25259023/kresowy-instytut-chca-zbadac-czym-dla-polakow-sa-kresy
http://kuriergalicyjski.com/spolechenstwo/religia-kg/5009-inauguracja-instytutu-pamieci-dziedzictwa-kresowego-w-lublinie
http://lublin.tvp.pl/25259023/kresowy-instytut-chca-zbadac-czym-dla-polakow-sa-kresy
http://rkc.lviv.ua/news_view-Uchast_v_konferencii_u_Lyublinskomu_Katoluckomu_Universuteti-pl
3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Święci opiekunowie Polski i Ukrainy z Ziemi Lwowskiej”, która, w ramach obchodów 25. rocznicy odnowienia struktur kościelnych na Ukrainie, odbyła się 10-12 września 2016 roku pod patronatem honorowym arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego.
 Więcej na: http://wpolityce.pl/historia/309918-prof-kul-o-awanturze-na-promocji-ksiazki-ubrani-w-ukrainskie-haftowane-koszule-zachowywali-sie-skandalicznie-przerywali-spotkanie-nasz-wywiad
http://kuriergalicyjski.com/spolechenstwo/religia-kg/5213-konferencja-naukowa-o-swietych-opiekunach-polski-i-ukrainy-z-ziemi-lwowskiej
4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kresy – zaginiony świat. Wielokulturowość na pograniczu narodów i religii" z cyklu Nałęczowskie Spotkania Wschodnioeuropejskie „Willa Kresy” w Nałęczowie. Obrady odbyły się 14 – 15 października 2016 r. w Sali Balowej Pałacu Małachowskich.
Więcej na: http://niedziela.pl/artykul/25051/Kresy-%E2%80%93-zaginiony-swiat
5. Promocja książki „Dwa Królestwa” błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna, męczennika Kościoła greckokatolickiego. Spotkanie odbyło się 3 listopada 2016 roku w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” w Lublinie.
Więcej na: https://lublin.tvp.pl/27591661/dwa-krolestwa-promocja-ksiazki
http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/dwa-krolestwa-ksiazka-zaprezentowana-w-lublinie,n,1000189370.html
http://lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/%E2%80%9Edwa-kr%C3%B3lestwa%E2%80%9D-dzie%C5%82o-or%C4%99downika-pojednania-polsko-%E2%80%93-ukrai%C5%84skiego
6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Od „kwestii ruskiej” do polityki ukraińskiej. Ukraina w polskiej myśli politycznej i polityce zagranicznej" poświęconej 25-leciu stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą. O Patronat Honorowy nad Konferencją wystąpiliśmy do Prezydenta RP. Wydarzenie odbędzie się 9-10 grudnia 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Inne informacje:
http://rkc.lviv.ua/news_view-Uchast_v_konferencii_u_Lyublinskomu_Katoluckomu_Universuteti-pl
http://lublin.tvp.pl/25259023/kresowy-instytut-chca-zbadac-czym-dla-polakow-sa-kresy
https://lublin.tvp.pl/27591661/dwa-krolestwa-promocja-ksiazki